top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverRoel Visser

Meer mogelijk binnen de werkkostenregeling? Ja, vanaf 2020!


Alles wat werkgever aan werknemer verstrekt of vergoedt is loon. Maar niet alle vergoedingen, verstrekkingen en voorzieningen zijn belast. Maximaal 1,2 procent van het totale fiscale loon mag besteed worden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen. Dit is de zogenoemde ‘vrije ruimte’. Over alles wat daarboven wordt vergoed, betaalt werkgever de eindheffing van 80 procent. Ik denk dat iedere werkgever deze hoofdregel wel kent.

Lastig(er) wordt het omdat niet alle vergoedingen en verstrekkingen ten koste gaan van de vrije ruimte. Er zijn veel uitzonderingen. Zo hoef je over vergoedingen die vallen onder intermediaire kosten geen belasting te betalen omdat dit niet als loon wordt gezien. En gaat daarmee ook niet ten koste van de vrije ruimte. De Belastingdienst heeft tevens bepaalde vergoedingen en verstrekkingen vrijgesteld. Deze gerichte vrijstellingen kunnen onbelast worden vergoed en gaan eveneens niet ten koste van de vrije ruimte. Worden voorzieningen op de daadwerkelijke werkplek vergoed in (loon in) nature? Dan kan sprake zijn van een nihilwaardering. Omdat er geen belasting over wordt betaald, is er geen impact op de vrije ruimte.


Maar welke vergoedingen en verstrekkingen vallen nu in de vrije ruimte en zijn daarbinnen toch vrijgesteld omdat er sprake is intermediaire kosten, gerichte vrijstellingen of een nihilwaardering? In mijn volgende blog ga ik hier dieper op in.


Nu kijk ik graag vooruit naar 2020. Werkgevers kunnen dan hogere onbelaste vergoedingen geven aan werknemers. De vrije ruimte wordt verruimd. Mijn advies: anticipeer hier al op in 2019!


Het percentage van het totale fiscale loon dat werkgevers onbelast mogen vergoeden of verstrekken wordt verhoogd tot 1,7% voor de eerste 400.000 euro van het totale fiscale loon. Dit betekent bij een loonsom van 400.000 euro dat werkgevers vanaf 2020 onbelast 6800 euro beschikbaar kunnen stellen in plaats van nu 4800 euro. Voor het bedrag boven 400.000 euro blijft het percentage van 1,2% gelden. Dit betekent in de praktijk dat met name midden- en kleinbedrijven voordeel hebben van deze wijziging.


Wil je meer weten over de WKR of heb je behoefte aan advies op dit of op andere HR-onderwerpen? Neem dan contact op met HR in Praktijk. Ik vertel je er graag over.


74 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page