Interim management

Geconfronteerd met een groeiende organisatie, een te krappe personeelsbezetting, een organisatie-wijziging of een HR-implementatie? Verlaat de HR Business Partner de organisatie of is vanwege arbeidsongeschiktheid of verlof voor niet beschikbaar? 

 

Om uiteenlopende redenen krijgen organisaties te maken krijgen met capaciteitstekort of juist extra behoefte aan inzet van expertise. HR in Praktijk helpt graag en Roel is als interim (leidinggevend) HR Manager, Sr. Business Partner of vakinhoudelijk HR specialist beschikbaar.

 

Met een frisse blik op organisaties en een positieve invloed op medewerkers geeft HR in Praktijk resultaatgericht inhoud aan professionalisering van de organisatie, HR afdeling en bedrijfsprocessen.

Meer te weten komen over HR in Praktijk en het oplossen van HR vraagstukken? Neem dan contact op via 06 10 03 55 40 of stuur een email. Ik vertel er graag meer over.

HR in Praktijk  |  Strandmeer 14  |  3994 ZS  Houten |  06 10 03 55 40 | Info@HRinPraktijk.nl

© 2019 realisatie en ontwerp Omovio                                                                             Disclaimer