top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverRoel Visser

De no-riskpolis is onbekend en dat is beste zonde

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben onderzoeksbureaus SEO Economisch Onderzoek en De Beleidsonderzoekers onderzoek gedaan naar de bekendheid van de no-riskpolis. Conclusie: de no-riskpolis blijkt relatief onbekend – bij zowel werkgevers als mensen uit de doelgroep van de no-riskpolis zelf.

En dat is best zonde. Werkgevers zouden weleens veel geld kunnen laten liggen, zonder het in de gaten te hebben. De no-riskpolis maakt het voor werkgevers aantrekkelijk om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Als een werknemer met een arbeidsbeperking (weer) ziek wordt, dan kan de werkgever een financiële compensatie krijgen via de Ziektewet. De aangevraagde en toegekende ziektewetuitkering kan namelijk in mindering worden gebracht op het loon dat werkgever aan werknemer tijdens ziekte moet doorbetalen. Eveneens is werkgever geen hogere premie verschuldigd voor de Ziektewet of de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk arbeidsgeschikten), mocht werknemer hiervoor in aanmerking komen.


Veel werkgevers weten echter niet of er bij de eigen werknemers sprake is van een no-riskpolis. Wat dan te doen? Vraag iedere werknemer schriftelijk aan te geven of hij een no-riskpolis heeft. Werknemers die langer dan twee maanden in dienst zijn, zijn wettelijk verplicht om deze vraag te beantwoorden. Wees transparant naar werknemers: maak duidelijk dat het verstrekken van deze informatie voor hem of haar geen nadelige consequenties heeft, maar dat dit werkgever wel financieel voordeel kan opleveren. Zorg dat in het HR- en verzuimsysteem vast wordt gelegd wie een no-riskpolis heeft. Bij het ontstaan van arbeidsongeschiktheid kan direct de no-riskpolis bij het UWV worden geclaimd. Financieel is het dan goed geregeld! De focus kan verlegt worden van ziekte en loondoorbetaling naar arbeidsgeschiktheid en re-integratie.

 

Vanuit HR in Praktijk adviseer ik werkgevers en werknemers op het brede domein van HR. Wil je meer weten over verzuim, casemanagement en duurzame inzetbaarheid of heb je behoefte aan advies over een ander specifiek HR-thema? Neem dan contact op. HR in Praktijk helpt je graag!


➨ Bel ☏ 0610035540

➨ Email ✉ Roel@hrinpraktijk.nl

➨ check💻 www.hrinpraktijk.nl

35 weergaven0 opmerkingen

Kommentare


bottom of page