top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverRoel Visser

Frequent verzuim? Maak het bespreekbaar!

Is een werknemer regelmatig ziek? Dat heeft meer gevolgen dan je denkt! Vaak realiseert een werknemer zich niet dat zijn afwezigheid ook belastend is voor zijn leidinggevende en collega’s. Het is lastig als collega’s niet op je kunnen rekenen, werk overgenomen moet worden of blijft liggen. Er ontstaan achterstanden.Het verzuimpercentage in Nederland ligt iets boven de 4%. Wanneer iemand zich 3 keer in 12 maanden ziek meldt, is sprake van frequent verzuim. De gemiddelde meldingsfrequentie in Nederland is 1. De "Nederlander" is dus 1 keer per jaar ziek, kortom 3 ziekmeldingen is veel. En hoe hoger de frequentie, hoe groter de kans op langdurig verzuim!


Om grip te houden op laag frequent verzuim, en ter preventie van mogelijk langdurig verzuim, is het noodzakelijk om gesprekken te voeren met werknemers die frequent verzuimen. Ook al ben je als werkgever van mening dat er op het eerste gezicht hele verklaarbare redenen zijn.


Maar liefst 70% van het ziekteverzuim heeft te maken met gedrag en gedrag is te beïnvloeden. Dat betekent dat een groot gedeelte van verzuim te voorkomen of te verkorten is. Het kan immers met arbeidsomstandigheden te maken hebben, de inhoud van het werk, de verhoudingen met leidinggevende en collega’s of omdat er iets wringt tussen wat het werk verwacht en wat er in de privésituatie wordt verwacht.


Door verzuim bespreekbaar te maken wordt het een volgende keer al lastiger voor werknemer om zich ziek te melden. De verzuimdrempel stijgt en de frequentie daalt! Niet alleen het bespreekbaar maken van verzuim en het verhogen van de verzuimdrempel draagt bij aan het terugdringen van het verzuim. Ook het verlagen van de hervattingsdrempel is essentieel. Inzicht geven in gedrag en de gevolgen van ziekmelden en daarbij een actieve houding eisen van werknemer, heeft directe impact op een vlotte terugkeer.


Het voeren van een frequent verzuimgesprek is geen sinecure. Naast de gespreksvaardigheden hiervoor is het voorhanden hebben van een passend verzuimprotocol essentieel. In een volgend blog ga ik dieper in op het voeren van het gesprek zelf en het verzuimprotocol.


Wil je als werkgever of werknemer meer weten over verzuim en re-integratie of heb je behoefte aan advies op dit thema? Neem dan contact op met HR in Praktijk. Ik vertel u er graag meer over.

66 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page