top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverRoel Visser

Verzuim terugdringen. Een wens en noodzaak!

Ondanks alle inspanningen heeft iedere werkgever te maken met verzuim. Medisch gezien is verzuim niet te voorkomen. Invloed op werkgerelateerd verzuim hebben werkgever en werknemer wel. Denk bijvoorbeeld aan een van de grootste oorzaken van verzuim: werkdruk en stress.

Een werknemer onder druk ervaart minder regelruimte en “dat er meer gedaan moet worden met minder”. Dit heeft een negatieve impact op het energieniveau van werknemer. Daarmee is de vicieuze cirkel rond en de kans op (langdurig) verzuim stijgt. Natuurlijk ervaart iedere werknemer werkdruk anders. Druk is voor de één een uitdaging en voor de ander een groeiende stressvolle situatie. Hier is geen “standaard” voor. “Oog houden voor elkaar en de mate waarin werkdruk wordt ervaren niet onderschatten”, is mijn devies. Preventief handelen van leidinggevende en assertiviteit van werknemer voorkomt uitval en verzuim. Vroegtijdige (h)erkenning, aandacht en preventie. Bijvoorbeeld het inzetten van time-management trainingen of coaching biedt uitkomst. In mijn volgende blog kom ik hier op terug.


Hoe ziet de praktijk er eigenlijk uit als een werknemer zich ziek heeft gemeld? Ligt de uitvoering van het verzuimbeleid en de begeleiding bij het lijnmanagement? Ik vraag me af of er voldoende tijd en ruimte is om adequate begeleiding te bieden. Is het vaak alleen monitoren van de zieke werknemer en het niveau “van erbij doen”? Gedegen casemanagement is een absolute must. HR in Praktijk is in staat om hier effectief inhoud aan te geven. In het ontwikkelen en herijken van het proces- en eigen regiemodel is HR in Praktijk specialist. Ook het operationeel en proactief begeleiden van werknemers gedurende hun verzuim en re-integratie behoort tot het specialisme.


Wilt u weten hoe of heeft u behoefte aan advies op het gebied van casemanagement? Neem dan contact op met HR in Praktijk. Ik vertel u er graag over.

51 weergaven0 opmerkingen

Komentarze


bottom of page