top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverRoel Visser

Besparen op verzuimkosten? Dat kan!

Dat werkgever een arbeidsongeschikte werknemer twee jaar lang moet begeleiden bij de re-integratie en een gedeelte van het loon moet doorbetalen, is algemeen bekend. Minder bekend is dat werkgevers bij langdurige uitval 10 jaar lang de uitkering van een werknemer betalen. Er zijn echter manieren om te “besparen” op deze verzuimkosten.

UWV en de Belastingdienst nemen bepaalde verzuimkosten op zich zodat die financiële impact niet door werkgever gedragen hoeft te worden. Maak je als werkgever al gebruik van onderstaande regelingen en mogelijkheden?


Vangnetregeling Ziektewet

Is werknemer ziek als gevolg van zwangerschap, orgaandonatie of heb je te maken met een oudere zieke werknemers die vanuit de WW bij jou is gestart, dan kun je het loon dat je hebt doorbetaald bij ziekte terugvorderen bij het UWV.


No risk polis

Twijfel je om een werknemer met een ziekte of handicap in dienst te nemen, vanwege de verhoogde risico’s op ziekte? Weet dat je in dit geval aanspraak kunt maken op de no-riskpolis. Het UWV betaalt het loon als jouw chronisch zieke of gehandicapte werknemer ziek wordt.


Verhalen verzuimkosten ongeval

Als je werknemer ziek wordt na een ongeval, kun je in veel gevallen de netto loonkosten en alle re-integratiekosten op de veroorzaker van het ongeval verhalen. Pas je deze mogelijkheid met succes toe dan mag het UWV ook de arbeidsongeschiktheidsuitkering niet op werkgever verhalen.


Subsidiemogelijkheden

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een jaarlijkse tegemoetkoming van UWV en de belastingdienst voor werkgevers die 1 of meer oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen. Werkgever heeft recht op dit voordeel (max. € 6.000 per jaar) voor elke werknemer die in de volgende doelgroepen valt:

• oudere werknemers (56 jaar en ouder);

• arbeidsbeperkte werknemers die nieuw in dienst komen;

• werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden;

• arbeidsbeperkte werknemers die worden herplaatst.


Naast deze regeling zijn er tal van andere regelingen zoals subsidies vanuit Opleidings- & Ontwikkelingsfondsen en het Europees Sociaal Fonds.


Controleer de factuur Werkhervattingskas (Whk)

Als werkgever géén eigenrisicodrager is, ontvangt werkgever in november de beschikking Whk van de belastingdienst. Zijn er veel werknemers ziek uit dienst gegaan of in een arbeidsongeschiktheidsuitkering terecht gekomen? Dat heeft een behoorlijke impact op de hoogte van de premie. In de praktijk blijkt echter dat de onderliggende berekening in zeker 40 procent van de gevallen fouten bevat. Controleer van de beschikking goed:

• word je aangeslagen voor ziektegevallen waarvoor je verantwoordelijk bent?

• hebben UWV en de Belastingdienst geregistreerd dat je met succes beroep hebt gedaan op de no risk polis of regres? De uitkering mag dan niet worden doorbelast.


Inventariseer of werknemers gebruik maken van (verzuim) regelingen

Als werkgever heb je het recht om een vragenlijst aan werknemers te sturen om te inventariseren of zij onder één van de genoemde regelingen vallen. Met dit overzicht kun je gericht actie ondernemen en behoorlijke besparingen bereiken.


Vanuit HR in Praktijk adviseer ik werkgevers en werknemers op het brede domein van HR. Zo ook op het gebied van verzuim, re-integratie en duurzame inzetbaarheid. Wil je meer weten over dit thema of heb je behoefte aan advies op andere HR-thema's? Neem dan contact op. HR in Praktijk helpt je graag!
37 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentarios


bottom of page