top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverRoel Visser

Periodieke evaluatie: stap 3 bij langdurig verzuim

Is je werknemer langdurig arbeidsongeschikt is? De probleemanalyse is opgemaakt door de bedrijfsarts? Het Plan van Aanpak is door werkgever en werknemer opgesteld en ondertekend? De eerste stappen uit de Wet verbetering Poortwachter zijn gemaakt. Nu is het van belang periodiek te evalueren en alle kansen en mogelijkheden te benutten.

Blijf frequent contact houden met elkaar. Bespreek minimaal elke 6 weken de gemaakte afspraken uit het Plan van Aanpak en de voortgang hiervan. Wie heeft wat gedaan en met welk resultaat? Leg de voortgang en eventuele nieuwe afspraken vast op het UWV formulier (eerstejaars) evaluatie. Werkgever en werknemer teken dit formulier altijd zodat er nooit onduidelijkheid over de gemaakte afspraken kan bestaan.


Probeer tijdens de periodieke evaluatie concrete afspraken te maken. Creëer als werkgever altijd mogelijkheden voor het 1e spoor (terugkeer binnen de organisatie in eigen of ander werk) zodra de belastbaarheid van werknemer dit toelaat. Zet ook in op het 2e spoor (werkzaamheden buiten de organisatie). Wie weet waar een tijdelijke detachering toe kan leiden. Je hoeft niet een jaar te wachten om re-integratiemogelijkheden in het 2e spoor te benutten.


Een keer in de 6 weken contact is een minimum vereiste. Voor optimale betrokkenheid verdient het natuurlijk de aanbeveling om frequenter contact te hebben. Niet alleen telefonisch of per email. Nodig werknemer regelmatig uit om langs te komen op het werk. Vergeet werknemer ook niet uit te nodigen voor een borrel of afdelingsuitje. Zo houd werknemer feeling met de organisatie en zijn collega’s. Dit werkt drempelverlagend! Stuur eens een kaartje of een andere intentie. Werknemer is al lang arbeidsongeschikt en afwezig. Deze aandacht kan hij zeker waardering. Hier aandacht voor hebben is even belangrijk als op het juiste moment het juiste formulier goed ingevuld te hebben.

 

Vanuit HR in Praktijk adviseer ik werkgevers en werknemers op het brede domein van HR. Wil je meer weten over HR, verzuim, casemanagement en duurzame inzetbaarheid of heb je behoefte aan advies op een ander specifiek HR-thema? Neem dan contact op. HR in Praktijk helpt je graag!


➨ Bel ☏ 0610035540

➨ Email ✉ Roel@hrinpraktijk.nl

➨ check💻 www.hrinpraktijk.nl


414 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page