top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverRoel Visser

Aanzeggen. Hoe zat het ook alweer?

Bijgewerkt op: 12 jan. 2019

Een werkgever heeft de verplichting om uiterlijk een maand voordat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt, een werknemer schriftelijk te informeren over het (wel of niet) voortzetten van de overeenkomst. Tevens dient bij voortzetting aangegeven te worden onder welke voorwaarden dit zal zijn.


Dit wordt de aanzegplicht genoemd. Natuurlijk zijn er uitzonderingen. Bijvoorbeeld bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met een duur korter dan zes maanden. Aanzegging is in dat geval niet wettelijk verplicht.


Het niet nakomen van de aanzegplicht heeft geen invloed op het einde van de arbeidsovereenkomst. Die eindigt gewoon van rechtswege. Wel is er dan een aanzegvergoeding verschuldigd. Als werkgever helemaal niet heeft aangezegd dan komt de hoogte van de vergoeding overeen met het maandsalaris van werknemer. Heeft werkgever te laat aangezegd dan is werkgever de aanzegvergoeding naar rato verschuldigd. Van belang is tevens dat de aanzegging schriftelijk is verstuurd en de brief daadwerkelijk door werknemer is ontvangen.


Het niet volledig handelen of het nalaten van een op het oog eenvoudige (administratieve) handeling kan leiden tot discussie tussen werkgever en werknemer, juridische correspondentie en onnodig kosten. In extreme zal een kantonrechter zich over de situatie buigen.


Het is zaak om dergelijke ongewenste situaties te voorkomen. Wilt u weten hoe? Heeft u behoefte aan advies op dit thema? Of op andere arbeidsjuridische onderwerpen? Neem dan contact op met HR in Praktijk. Ik adviseer en help u graag verder.

27 weergaven0 opmerkingen

Commentaires


bottom of page